Organisaties

Zonder deze organisaties hadden we geen computers in bruikleen kunnen geven!  Hartstikke bedankt! :)Voor meer info:

info@decomputerbank.nl

Onze rekening: NL90 INGB 000 80 666 66

© Stichting de Computerbank