Home

Stichting de Computerbank

Project Leenlaptops


Na de zomervakantie gaat ons project leenlaptops verder. Dit is speciaal voor de basisscholen in de provincie Groningen. Zij kunnen een laptop lenen voor hun leerlingen.


Daar zijn geen kosten aan verbonden! We willen wel graag een werkstuk of spreekbeurt zien van de gebruiker. Interesse?


Vul hier uw aanvraag in voor het seizoen 2020-2021

Ook wij hebben het Armoedepact van de gemeente Midden-Groningen ondertekend!

U kunt in de vakantiemaanden geen laptop of pc aanvagen

Het project Leenlaptops


Wordt mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:


* Johanna Donk Grote Stichting
* Emmaplein Foundation
* Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen
* Martinus-Cremersstichting / Cremersfonds
* Roode- of Burgerweeshuisfonds
* Geert van Mesdagstichting
* Stichting Armoede Fonds


Super bedankt allemaal!We hebben onze basis in Groningen en zijn actief voor het Noorden.

Meer weten: info@decomputerbank.nlVoor meer info:

info@decomputerbank.nl

Onze rekening: NL90 INGB 000 80 666 66

© Stichting de Computerbank